Logo website 001

  golfjesPraktijk info


  Vergoedingen

  Lichaamsgerichte psychotherapie - individueel - wordt door veel zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste van je eigen risico. Informeer naar de dekking van jouw polis bij je zorgverzekering. Relatietherapie en coaching komen over het algemeen niet voor vergoeding in aanmerking.


  Afspraak annuleren of vergeten

  Wanneer je een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, laat dit dan a.u.b. zo spoedig mogelijk weten, het liefst telefonisch. Als een afspraak korter dan 48 uur van tevoren afgezegd wordt of je bent de afspraak vergeten, dan zal de sessie helaas toch in rekening worden gebracht, mits er geen overmacht in het spel is. Reden is dat ik die tijd niet meer voor iemand anders kan benutten.


  Registraties

  Ik ben HBO-geregistreerd therapeut bij de beroepsorganisatie Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgerichte Psychotherapie SBLP en val onder de door de SBLP gehanteerde beroepscode. Jaarlijks wordt getoetst of ik voldoe aan de kwaliteitscriteria. Mijn kennis en kunde verrijk ik -met plezier- door o.a. bijscholingen, intervisie en supervisie.

   

  Klachtenregeling:

  Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Camcoop. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.
  Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging: https://sblp.nl/welke-klachten/

   

  Verder ben ik geregistreerd bij:

  • Geschillenregeling CAM COÖP inzake Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ), nummer 24036712
  • Kamer van Koophandel: 14074142
  • Vektis: AGB-code praktijk 9055544 en AGB-code zorgverlener 90046936

  sblp

  Stichting Beroepsorganisatie     
  Lichaamsgerichte Psychotherapie
  lidnummer 24036712

  tcz

  Tuchtrecht Complementaire Zorg,
  licentie 808190R

  rbcz

  BCZ® Registertherapeut
  met licentie 808190R

  C O N T A C T


  Carlo le Sage

  Ondergenhousweg 11A, 6171 GW Stein

  Telefoon: 06 - 19 53 82 55
  E-mail: info@carlolesage.nl

  P A R T N E R S


  Samenwerking met: